COMES CONSULTING

WYCENA: SPÓŁEK | PRZEDSIĘBIORSTW | UDZIAŁÓW | AKCJI | NIERUCHOMOŚCI | RUCHOMOŚCI

Przeprowadzamy profesjonalną wycenę:

Spółek

Posiadamy bogate doświadczenie z zakresu wyceny spółek.

Wieloletnia praktyka pozwala nam realizować rzetelne wyceny spółek o dowolnej formie prawnej oraz z każdego sektora gospodarki.

Podczas sporządzania raportów przeprowadzamy szczegółowe analizy sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Dokonujemy analiz rynku i konkurencji, co pozwala na ocenę firmy w kontekście branżowym. Wykorzystujemy różnorodne metody wyceny, takie jak metody dochodowe, porównawcze, majątkowe oraz mieszane, aby dostarczyć kompleksowy obraz wartości firmy. 

Po zakończeniu analiz sporządzamy szczegółowy raport zawierający przyjęte założenia, wykorzystane dane, obliczenia oraz wyniki wyceny. Jesteśmy dostępni, aby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i zapewnić wsparcie na każdym etapie procesu wyceny.

Przedsiębiorstw

Wycena spółek to

proces określenia wartości firmy lub przedsiębiorstwa.

Jest to istotne działanie w dziedzinie finansów, inwestycji i zarządzania, które może być wykonywane z różnych powodów, takich jak:

Inwestycje

Inwestorzy oceniają wartość spółki przed zakupem jej akcji lub udziałów

Fuzje i przejęcia

Firmy oceniają wartość potencjalnego celu przejęcia lub partnera w celu określenia odpowiedniej ceny zakupu.

Finansowanie

Firmy potrzebujące finansowania muszą określić swoją wartość, aby przekonać inwestorów lub kredytodawców do udzielenia wsparcia finansowego.

Zarządzanie

Wartość spółki może być monitorowana przez zarząd jako narzędzie do oceny wyników firmy.

Dla właścicieli firm i inwestorów, wycena przedsiębiorstw stanowi kluczowy punkt odniesienia. Pomaga określić, ile ich inwestycja jest warta i czy stanowi ona opłacalną lokatę kapitału. Podczas procesów fuzji i przejęć wycena przedsiębiorstw jest niezbędna do ustalenia ostatecznej ceny transakcji oraz określenia, czy jest ona atrakcyjna dla obu stron. 

Ruchomości

Wycena ruchomości

odnosi się do oceny wartości przedmiotów lub aktywów ruchomych, które nie są nieruchomościami, takimi jak meble, sprzęt, pojazdy, czy inne przedmioty

Proces ten polega na określeniu wartości tych ruchomości na podstawie ich stanu, wieku, rzadkości, popytu na rynku oraz innych czynników.

Wartość ruchomości jest często istotna w kontekście ubezpieczeń, dziedziczenia, przekazywania mienia, sporów prawnych lub oceny majątku.

Nasze rozległe doświadczenie w zakresie szacowania ruchomości pozwala na realizację profesjonalnych wycen maszyn i urządzeń, w tym wyposażenia przedsiębiorstw, środków transportu, linii technologicznych bądź ich osobnych komponentów. Sporządzamy wyceny m. in. dla potrzeb sprzedaży, rachunkowości, jak również w postępowaniach upadłościowych i sądowych.

Udziałów

Wycena udziałów

to proces określenia wartości udziałów lub akcji w danym przedsiębiorstwie lub spółce.

Proces ten polega na analizie finansowej i ekonomicznej firmy oraz określeniu, ile są warte jej udziały na rynku.

Wartość udziałów może być ustalana z różnych powodów, takich jak inwestycje, fuzje i przejęcia, plany spółek, a także sporów prawnych lub podatkowych.

Główne kroki w procesie wyceny udziałów obejmują zbieranie informacji o firmie, analizę jej historii finansowej i wyników operacyjnych, a także wykorzystanie różnych metod wyceny, takich jak wycena porównawcza, wycena przepływów pieniężnych lub wycena na podstawie aktywów netto. Wynik wyceny może być używany do podejmowania decyzji inwestycyjnych, ustalania cen transakcji lub rozstrzygania sporów.

Nieruchomości

Wycena nieruchomości to

proces określenia wartości danej nieruchomości

takiej jak dom, mieszkanie, działka, budynek komercyjny lub grunt.

Wartość nieruchomości jest ustalana na podstawie różnych czynników, w tym lokalizacji, wielkości, stanu technicznego, otoczenia, a także aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. transakcji oraz określenia, czy jest ona atrakcyjna dla obu stron. 

Przewiń na górę