COMES CONSULTING

WYCENA: SPÓŁEK | PRZEDSIĘBIORSTW | UDZIAŁÓW | AKCJI | NIERUCHOMOŚCI | RUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości

jest kluczowym elementem naszej działalności.

Od 20 lat gromadzimy doświadczenie w zakresie sporządzania operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości wszelkiego rodzaju i dla wszelkich potrzeb.

Nasze realizacje obejmują wycenę nieruchomości lokalowych, gruntowych oraz zabudowanych, niezależnie od przeznaczenia, funkcji czy sposobu zagospodarowania.

Wyceniamy nieruchomości rolne i leśne, grunty pokryte stawami hodowlanymi, plantacje, grunty inwestycyjne, lokale mieszkalne i użytkowe, obiekty komercyjne, w tym biurowce, magazyny i zorganizowane zakłady przemysłowe. Posiadamy doświadczenie w szacowaniu nieruchomości o szczególnym sposobie zagospodarowania, tj. gruntów obejmujących złoża kopalin, gruntów pod wodami, dróg i torowisk, nieruchomości zabudowanych infrastrukturą techniczną, składowisk odpadów i innych.

W zależności od celu sporządzanego operatu jesteśmy w stanie zastosować wszelkie przewidziane prawem podejścia i metody wyceny, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad wynikających z dobrych praktyk wyceny oraz z zapisów not interpretacyjnych dotyczących szacowania nieruchomości.
Nasze doświadczenie obejmuje sporządzanie wycen dla wszelkiego rodzaju podmiotów, począwszy od osób fizycznych, przez banki, przedsiębiorstwa oraz organy samorządowe, administracyjne i podatkowe, po wykonywanie opinii biegłego zlecanych przez sądy.

Sporządzane przez nas wyceny charakteryzują się precyzją, szczegółowością oraz obiektywnością.

Przewiń na górę