COMES CONSULTING

WYCENA: SPÓŁEK | PRZEDSIĘBIORSTW | UDZIAŁÓW | AKCJI | NIERUCHOMOŚCI | RUCHOMOŚCI

Wycena przedsiębiorstw

dostarcza kluczowych informacji do sporządzenia dokładnych sprawozdań finansowych i bilansów.

W sytuacjach spornych, takich jak rozwody, dziedziczenie, lub spory o udziały w firmie, wycena przedsiębiorstw stanowi podstawę dla decyzji sądowych.

Wycena przedsiębiorstw jest istotna dla oceny zdolności firmy do uzyskania finansowania oraz jako zabezpieczenie kredytów bankowych.

Niezależnie od rodzaju szacowanego przedsiębiorstwa oraz profilu i skali jego działalności jesteśmy w stanie sporządzić profesjonalną wycenę dla potrzeb:

 • kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa;
 • postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji;
 • łączenia lub podziału przedsiębiorstw;
 • podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów;
 • określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze;
 • postępowań cywilnoprawnych;
 • podatkowych;
 • sprawozdawczości finansowej;
 • weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu;
 • ubezpieczenia;
 • odszkodowania;
 • kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

Wyceniamy zarówno przedsiębiorstwa, jak i zorganizowane części przedsiębiorstw. Sporządzamy raporty na zlecenie podmiotów prywatnych oraz opinie biegłego dla potrzeb postępowań sądowych. Nasze opracowania stanowią wszechstronne narzędzie, które znajduje zastosowanie w różnych kontekstach i dla różnych podmiotów.

Gwarantujemy rzetelność oraz profesjonalizm na każdym etapie wyceny.

Przewiń na górę