COMES CONSULTING

WYCENA: SPÓŁEK | PRZEDSIĘBIORSTW | UDZIAŁÓW | AKCJI | NIERUCHOMOŚCI | RUCHOMOŚCI

Udziały

reprezentują własność w przedsiębiorstwie

Osoby lub podmioty posiadające udziały są właścicielami firmy. Posiadanie większości udziałów daje kontrolę nad firmą, co pozwala na podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.

Właściciele udziałów mają prawo do uczestniczenia w zyskach przedsiębiorstwa. Oznacza to, że otrzymują dywidendy lub udział w zyskach, co stanowi zwrot z inwestycji. Posiadacze udziałów mogą brać udział w zgromadzeniach akcjonariuszy lub wspólników, na których podejmowane są ważne decyzje dotyczące firmy. Ich głosy wpływają na decyzje podejmowane przez spółkę. Właściciele udziałów mają wpływ na strategię i cele firmy. Mogą aktywnie wspierać i zarządzać przedsiębiorstwem, jeśli są członkami zarządu lub mają znaczący udział.

Zajmujemy się wyceną udziałów w przedsiębiorstwach dla naszych Klientów. Przeprowadzamy dogłębne analizy profilu i specyfiki przedsiębiorstwa dostosowując się każdorazowo do indywidualnych warunków zlecenia. 

Wyceny dokonujemy w oparciu o rzetelną i wiarygodną metodologię, zapewniającą obiektywny wynik oszacowania.

Przewiń na górę